Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023r., 1605)
rejestr zmian informacji

dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2023-11-14 09:50:36
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2023-11-14 09:50:10
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie informacji o kwocie przeznaczonej na realizację zadania i informacji z otwarcia ofert
Data: 2023-10-31 12:14:15
Autor: Jacek A. Michalski
modyfikacja SWZ
Data: 2023-09-26 14:03:31
Autor: Jacek A. Michalski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »