string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXV/128/12Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2012w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr VI/26/11 rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr XXV/128/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr VI/26/11 rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...


Uchwała nr XXV/128/12 (305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2013, 14:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1913