string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/161/05Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2005w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2006r Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167 poz.1759 z 2005r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162, poz.1568 i z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419) Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P.Nr 62 poz. 867), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606

Uchwała nr XXIX/161/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2005


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2006r

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167 poz.1759 z 2005r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162, poz.1568 i z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419) Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P.Nr 62 poz. 867), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606


Uchwała XXIX/161/05 (22kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 grudnia 2005, 11:01:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3176