string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/163/05Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2005w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 rokuNa podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ),Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419,Nr 179, poz. 1484, art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 190, poz. 1606, i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956 )

Uchwała nr XXIX/163/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 roku

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ),Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419,Nr 179, poz. 1484, art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 190, poz. 1606, i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956 )


Uchwała XXIX/163/05 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 grudnia 2005, 11:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2901