string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/164/05Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2005w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2006rNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, N r 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. N r 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,Dz.U. z 2005r Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190 poz. 1606 z 2005r.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956 )

Uchwała nr XXIX/164/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2006r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, N r 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. N r 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,Dz.U. z 2005r Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190 poz. 1606 z 2005r.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956 )


Uchwała XXIX/164/05 (30kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 grudnia 2005, 11:10:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2558