string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/168/05Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2005w sprawie: sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;) oraz art. 42 ust.7 pkt.3. art.91d pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr118, poz.1112, Nr 137, poz.1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz.2081; i Nr 228, poz.2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; i Nr 179, poz. 1845;z 2005 r. Dz.U. Nr.10 poz.71, Nr 167 poz.1397,Nr 179 poz.1487, Nr 181 poz.152

Uchwała nr XXIX/168/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2005


w sprawie: sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;) oraz art. 42 ust.7 pkt.3. art.91d pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr118, poz.1112, Nr 137, poz.1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz.2081; i Nr 228, poz.2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; i Nr 179, poz. 1845;z 2005 r. Dz.U. Nr.10 poz.71, Nr 167 poz.1397,Nr 179 poz.1487, Nr 181 poz.152


Uchwała XXIX/168/05 (45kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 grudnia 2005, 11:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2678