string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/173/05Rady Gminy Piatekz dnia 29 grudnia 2005w sprawie wystąpienia Gminy Piątek ze Związku Gmin Regionu ŁódzkiegoNa podstawie art.64 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759; z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 5 pkt.10 Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 1993r. Nr 6, poz. 67)

Uchwała nr XXX/173/05
Rady Gminy Piatek
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie wystąpienia Gminy Piątek ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego

Na podstawie art.64 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759; z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 5 pkt.10 Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 1993r. Nr 6, poz. 67)


Uchwała XXX/173/05 (20kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (18 stycznia 2006, 10:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2863