string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/178/05Rady Gminy Piatekz dnia 29 grudnia 2005w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnegoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 ), Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 169, poz. 1419) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 190,poz. 1606

Uchwała nr XXX/178/05
Rady Gminy Piatek
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 ), Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 169, poz. 1419) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 190,poz. 1606


Uchwała XXX/178/05 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (18 stycznia 2006, 11:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2869