string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/179/05Rady Gminy Piatekz dnia 29 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości i terminów oraz zasad płatności składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi ŁęczyckiejNa podstawie art.18 pkt.15 i art.84 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457) oraz na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 Dz.U. z 2003r.Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055)

Uchwała nr XXX/179/05
Rady Gminy Piatek
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości i terminów oraz zasad płatności składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

Na podstawie art.18 pkt.15 i art.84 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457) oraz na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 Dz.U. z 2003r.Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055)


Uchwała XXX/179/05 (33kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (18 stycznia 2006, 11:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2528