string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/180/05Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2005w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości PiątekNa podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz §2 pkt.3 Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (Dz.U. Nr 284 z 2004r. poz.2846)

Uchwała nr XXX/180/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Piątek

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz §2 pkt.3 Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (Dz.U. Nr 284 z 2004r. poz.2846)


Uchwała XXX/180/05 (59kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (18 stycznia 2006, 11:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2572