string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/175/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/175/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 99-120 Piątek stała się ośmioletnią Szkolą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 99-120 Piątek.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku obejmuje w całości miejscowości: Balków, Bielice, Błonie, Borowiec, Broników, Goślub, Goślub-Osada, Górki Pęcławskie, Janków, Janowice, Janówek, Jasionna, Konarzew, Krzyszkowice, Leżajna, Lęka, Michałówka, Młynów, Niedziałki, Orądki, Orenice, Pęcławice, Pęcławice-Parcele, Piątek, Piekary, Pokrzywnica, Rogaszyn, Stare Piaski, Sułkowice Drugie, Sułkowice Pierwsze, Sypin, Witów, Włostowice, Włostowice-Parcele.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXIV/175/17 (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 10:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345