string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/176/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czernikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czernikowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/176/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czernikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czernikowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Czernikowie z siedzibą Czerników 11, 99-120 Piątek stała się ośmioletnią Szkoła Podstawową w Czernikowie z siedzibą Czerników 11, 99-120 Piątek.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Czernikowie obejmuje w całości miejscowości: Boguszyce, Górki Łubnickie, Czerników, Dunaj, Lubnica, Mchowice, Mysłówka, Śladków Podleśny, Sladków Rozlazły, Żabokrzeki.

§ 3. Niniejsza uchwala stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXIV/176/17 (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 10:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347