string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXV/181/17Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2017w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r poz. 2077) Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XXXV/181/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r poz. 2077) Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXV/181/17 (3183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 10:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353