string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/183/17Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na 2018 rok. Na podstawie art. 18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i § 48 ust. 1 Statutu Rady Gminy Piątek (tekst jednolity Uchwała Nr XIX/101/16 Rady Gminy Piątek z dnia 31 sierpnia 2016r.) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/183/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na 2018 rok.

Na podstawie art. 18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i § 48 ust. 1 Statutu Rady Gminy Piątek (tekst jednolity Uchwała Nr XIX/101/16 Rady Gminy Piątek z dnia 31 sierpnia 2016r.) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na rok 2018 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVI/183/17 (487kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 10:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293