string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/188/17Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości.Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1491)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/188/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1491)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piątek prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym: 304/2 o powierzchni 0,3020ha dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00061884/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Goślub, gmina Piątek stanowiącej własność Skarbu Państwa - Kraj owego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

§2. Na nabytej nieruchomości znajdują się budowle i urządzenia oczyszczalni ścieków stanowiące własność Gminy Piątek.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr XXXVI/188/2017 (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 11:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1314