string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr I/4/06Rady Gminy Piątekz dnia 27 listopada 2006w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy PiątekStosownie do art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128 /

Uchwała nr I/4/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek

Stosownie do art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128 /


I/4/06 (22kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (8 grudnia 2006, 10:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2711