string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr II/9/06Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2006w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowychStosownie do art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) w związku z § 1, § 3, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 z 2000 r., poz. 710)

Uchwała nr II/9/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Stosownie do art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) w związku z § 1, § 3, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 z 2000 r., poz. 710)


Uchwała II/9/06 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (13 grudnia 2006, 13:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3379