string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr II/10/06Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2006w sprawie czynności z zakresu prawa pracy, których dokonywał będzie Przewodniczący Rady Gminy wobec Wójta GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) oraz art. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593)

Uchwała nr II/10/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie czynności z zakresu prawa pracy, których dokonywał będzie Przewodniczący Rady Gminy wobec Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) oraz art. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593)


Uchwała II/10/06 (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (13 grudnia 2006, 14:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2656