string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr II/11/06Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta GminyStosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 z 2005 r., poz. 1223 i Dz. U. Nr 39 z 2006 r., poz. 272) oraz art. 2 pkt. 1 lit. c, art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593)

Uchwała nr II/11/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 z 2005 r., poz. 1223 i Dz. U. Nr 39 z 2006 r., poz. 272) oraz art. 2 pkt. 1 lit. c, art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593)


Uchwała II/11/06 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (13 grudnia 2006, 14:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2406