string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr II/12/06Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej PrzewodniczącegoStosownie do art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128 /

Uchwała nr II/12/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego

Stosownie do art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128 /


Uchwała II/12/06 (24kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (13 grudnia 2006, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2690