string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr III/15/06Rady Gminy Piątekz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 dla Gminy PiątekNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167 poz. 1759, Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457), z 2006r. Nr 17, poz.128,art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 190, poz.1606 z 2005r. z 2005r.Nr 267,poz.2253, z 2006r. Nr 73, poz.501, z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz. 1050) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 75, poz.758), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462,z 2005r. Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz.651)

Uchwała nr III/15/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 dla Gminy Piątek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167 poz. 1759, Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457), z 2006r. Nr 17, poz.128,art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 190, poz.1606 z 2005r. z 2005r.Nr 267,poz.2253, z 2006r. Nr 73, poz.501, z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz. 1050) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 75, poz.758), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462,z 2005r. Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz.651)


Uchwała nr III/15/06 (32kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (30 grudnia 2006, 13:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2339