string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr III/16/06Rady Gminy Piątekz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Nr 167,poz.1759 ,Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U.z 2006r.Nr 121, poz. 844),art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606, z 2005r.Nr 267,poz. 2253,z 2006r. Nr 73, poz.501,z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz. 1050), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 75, poz.758) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r.(M. P.Nr 72, poz.721)

Uchwała nr III/16/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Nr 167,poz.1759 ,Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U.z 2006r.Nr 121, poz. 844),art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606, z 2005r.Nr 267,poz. 2253,z 2006r. Nr 73, poz.501,z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz. 1050), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 75, poz.758) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r.(M. P.Nr 72, poz.721)


Uchwała nr III/16/06 (39kB) word
załącznik do uchwały III/16/06 (102kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (30 grudnia 2006, 14:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2180