string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr III/17/06Rady Gminy Piątekz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2007r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ), z 2006r. Nr 17 poz. 128 oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190 poz. 1606 z 2005r. z 2005r. Nr 267, poz.2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501,z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz.1050 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 )

Uchwała nr III/17/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ), z 2006r. Nr 17 poz. 128 oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190 poz. 1606 z 2005r. z 2005r. Nr 267, poz.2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501,z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz.1050 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 )


Uchwała nr III/17/06 (37kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (30 grudnia 2006, 14:03:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2418