string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr III/18/06Rady Gminy Piątekz dnia 13 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2007 roku Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 190, poz. 1606,z 2005r. z 2005r. Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz.501, z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz.1050) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 )

Uchwała nr III/18/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2007 roku

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 190, poz. 1606,z 2005r. z 2005r. Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz.501, z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. Nr 145, poz.1050) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 )


Uchwała nr III/18/06 (32kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (30 grudnia 2006, 14:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2487