string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr IV/22/06Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2006w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708/

Uchwała nr IV/22/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2006


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708/


Uchwała IV/22/06 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 stycznia 2007, 13:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2570