string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr IV/24/06Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2006w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w PiątkuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U.Nr 17 z 2006r., poz. 128 )oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043 ) w związku z § 1 ust.4 załącznika Nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 z 2001r. poz.624;Dz.U.z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz.1416)

Uchwała nr IV/24/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2006


w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Piątku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U.Nr 17 z 2006r., poz. 128 )oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043 ) w związku z § 1 ust.4 załącznika Nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 z 2001r. poz.624;Dz.U.z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz.1416)


Uchwała nr IV/24/06 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 stycznia 2007, 13:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2649