string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIII/63/19Rady Gminy Piątekz dnia 13 listopada 2019w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 10 ustawy  z  dnia  12  stycznia   1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019r. poz. 738), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1020), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/63/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 10 ustawy  z  dnia  12  stycznia   1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019r. poz. 738), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1020), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawka podatku wynosi 1000,00zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej, niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 200,00 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą, niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XIII/63/19 (954kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2019, 13:17:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (4 grudnia 2019, 12:22:48)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386