string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIII/68/19Rady Gminy Piątekz dnia 13 listopada 2019w sprawie przejęcia przez Gminę Piątek do zasobu dróg gminnych dróg serwisowych służących do obsługi autostrady A-l w miejscowościach Pęclawice, Górki Pęcławskie, Janków, RogaszynNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/68/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie przejęcia przez Gminę Piątek do zasobu dróg gminnych dróg serwisowych służących do obsługi autostrady A-l w miejscowościach Pęclawice, Górki Pęcławskie, Janków, Rogaszyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1. Gmina Piątek wyraża wolę przejęcia do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych znajdujących się w pasie drogowym autostrady A-1 w miejscowościach Pęclawice, Górki Pęcławskie, Janków. Rogaszyn których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lodzi:
- deklarowane do przejęcia przez Gminę drogi serwisowe DD266L, DD268L przy obiekcie WD227, DW266L oznaczone w projekcie architektoniczno - budowlanym budowy autostrady A-l na odcinku 3 100 m przebiegają po stronie wschodniej autostrady A-1 na odcinku od km 265 700 do km 268 800 i położone są na terenie Gminy Piątek,
- przejęcie przez Gminę oznaczonych dróg serwisowych nastąpi po 1 stycznia 2020r. na podstawie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Uchwala podlega przekazaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lodzi.

§4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIII/68/19 (198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2019, 13:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217