string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/69/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XIV/69/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr TV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 1 1 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lala 2019 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr I do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 1 1 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 - 2032, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/69/19 (3885kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 13:53:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039