string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/71/19Rady Gminy Piatekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818 i 2248) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/71/19
Rady Gminy Piatek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818 i 2248) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020:


Rodzaj paliwa
Jednostka paliwa
Średnia cena
Pb95
litr
4,91 zł
PB98
litr5,30 zł
ON
litr5,03 zł
ON+
litr5,23 zł
LPG
litr2,13 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XIV/71/19 (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:03:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400