string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/72/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie Statutu Gminy PiątekNa podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w srpawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2019 r., poz. 1416) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/72/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie Statutu Gminy Piątek

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w srpawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2019 r., poz. 1416) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Piątek zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/228/18 Rady Gminy Piątek z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie Statutu

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

Uchwała nr XIV/72/19 (4288kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055