string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z2019r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/74/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z2019r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXVI11/141/13 Rady Gminy Piątek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

Uchwała nr XIV/74/19 (1212kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991