string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/75/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w PiątkuNa podstawie art. lOa pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2019 poz. 1416) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/75/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku

Na podstawie art. lOa pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2019 poz. 1416) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik do uchwały Nr XX1/117/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 r. Statut Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XIV/75/19 (1150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310