string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIII/135/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 2 września 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2020/2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/135/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 2 września 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1.  Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2020/2021

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXIII/135/20 (164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 września 2020, 08:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972