string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIII/136/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 2 września 2020w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ŁodziNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/136/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 2 września 2020


w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:


§ 1. Upoważnia sie Burmistrza do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie Skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, w tym do udzielania pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Piątku w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, a w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej- przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania skargi wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

§ 3. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIII/136/20 (599kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 września 2020, 08:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699