string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIII/137/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 2 września 2020w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Sutor dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”Na podstawie art.18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/137/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 2 września 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Sutor dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”

Na podstawie art.18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Rada Miejska w Piątku uznaje, że wniesiona w dniu 3 kwietnia 2020r. przez Panią Renatę Sutor petycja nie zasługuje na uwzględnienie z powodów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIII/137/20 (244kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 września 2020, 08:54:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664