string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIII/138/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 2 września 2020w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/138/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 2 września 2020


w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Rada Miejska w Piątku pozostawia bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości z powodów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIII/138/20 (273kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 września 2020, 08:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694