string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIV/140/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 30 września 2020w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XV783/2020 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXIV/140/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 30 września 2020


w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XV783/2020 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. W uchwale Nr XV/83/2020 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2020 § 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza Piątku do:
1) Zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zl;
2) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 170.000,00 zl”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/140/20 (171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 października 2020, 08:59:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541