string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXVI/149/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 12 listopada 2020w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020- 2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXVI/149/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 12 listopada 2020


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/82/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały XV/82/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 - 2032 zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXVI/149/20 (3174kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (25 listopada 2020, 10:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320