string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VII/45/07Rady Gminy Piątekz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie nabycia mieniaNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457/ w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tj. z 2004 r. Nr 208 poz. 2128 ze zmianami

Uchwała nr VII/45/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie nabycia mienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457/ w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tj. z 2004 r. Nr 208 poz. 2128 ze zmianami


uchwała nr VII/45/07 (23kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (11 maja 2007, 11:33:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1946