string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXX/165/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 marca 2021w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713; zm.: Dz.U. z 2020 poz. 1378) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz.U. z2014r. poz. 301) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/165/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 marca 2021


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713; zm.: Dz.U. z 2020 poz. 1378) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz.U. z2014r. poz. 301) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków na fundusz solecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXX/165/21 (140kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 kwietnia 2021, 09:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527