string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VII/46/07Rady Gminy Piątekz dnia 25 kwietnia 2007sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowościach: Pokrzywnica, Konarzew i Balków”Na podstawie art.10 ust.1ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz.128) w związku z art.12 pkt.4 i art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759)

Uchwała nr VII/46/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 kwietnia 2007


sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowościach: Pokrzywnica, Konarzew i Balków”

Na podstawie art.10 ust.1ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz.128) w związku z art.12 pkt.4 i art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759)


uchwała nr VII/46/07 (23kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (11 maja 2007, 11:35:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734