string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXII/174/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 23 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Piątku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 r. uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/174/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Piątku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 r. uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXII/174/21 (147kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 czerwca 2021, 08:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376