string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VIII/52/07Rady Gminy Piątekz dnia 27 czerwca 2007w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „BZURA” i przyjęcia statutuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i 64 ust.2 i art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327)

Uchwała nr VIII/52/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 czerwca 2007


w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „BZURA” i przyjęcia statutu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i 64 ust.2 i art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327)


uchwała nr VIII/52/07 (22kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (6 lipca 2007, 14:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749