string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIII/182/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 15 września 2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2021/2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/182/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 września 2021


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2021/2022:

Rodzaj paliwa
Jednostka miary paliwa
Średnia cena (zł)
Pb 95
litr
5,65
Pb 98
litr5,92
ON
litr5,33
ON+
litr5,56
LPG
litr2,43

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIII/182/21 (163kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2021, 09:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200