string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VIII/53/07Rady Gminy Piątekz dnia 27 czerwca 2007w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w ŁęczycyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;z 2004r. Dz.U.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337;z 2007r. Nr 48, poz. 327)oraz art.163 z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154 poz. 1787; z 2002r. Nr 153 poz. 1271,Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052; z 2003r. Nr 188 poz. 1838 i Nr 228 poz. 2256;z 2004r. Nr 34 poz. 304,Nr 130 poz. 1376,Nr 185 poz. 1907, Nr 273 poz. 2702 i poz. 2703;z 2005r. Nr 13 poz. 98, Nr 131 poz. 1102, Nr 167 poz. 1398, Nr 169 poz. 1410, poz. 1413i poz.1417, Nr 178 poz. 1479, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1044, Nr 218 poz. 1592; z 2007r. Nr 25 poz. 162, Nr 64 poz. 433 i Nr 73 poz. 484)

Uchwała nr VIII/53/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 czerwca 2007


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;z 2004r. Dz.U.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337;z 2007r. Nr 48, poz. 327)oraz art.163 z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154 poz. 1787; z 2002r. Nr 153 poz. 1271,Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052; z 2003r. Nr 188 poz. 1838 i Nr 228 poz. 2256;z 2004r. Nr 34 poz. 304,Nr 130 poz. 1376,Nr 185 poz. 1907, Nr 273 poz. 2702 i poz. 2703;z 2005r. Nr 13 poz. 98, Nr 131 poz. 1102, Nr 167 poz. 1398, Nr 169 poz. 1410, poz. 1413i poz.1417, Nr 178 poz. 1479, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1044, Nr 218 poz. 1592; z 2007r. Nr 25 poz. 162, Nr 64 poz. 433 i Nr 73 poz. 484)


uchwała nr VIII/53/07 (24kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (6 lipca 2007, 14:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2425