string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIV/185/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 3 listopada 2021w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXXIV/185/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/153/21 Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/153/21 Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 - 2032 zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXIV/185/21 (3104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 11:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370