string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIV/190/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 3 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/190/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Piątek prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 842 o powierzchni 804 m2, 844 o powierzchni 2025 m2 oraz 845 o powierzchni 1940 m2 dla których Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00061790/2 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Piątek, obręb geodezyjny Piątek stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2. Nabyta nieruchomość określona w § 1 przeznaczona zostanie na potrzeby Gminy Piątek na cele publiczne związane z zagospodarowaniem terenu mającym za zadanie poprawę infrastruktury, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminy w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie infrastruktury budowlanej w miejscowości Piątek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr XXXIV/190/21 (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 11:24:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357