string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXVII/203/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/203/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024”
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.

Uchwała nr XXXVII/203/21 (4450kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (5 stycznia 2022, 14:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377