string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr IX/54/07Rady Gminy Piątekz dnia 5 września 2007w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)

Uchwała nr IX/54/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 września 2007


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)


{u54} - pełna treść uchwały

zał_3 do 54 (57kB) word - załącznik 3
zał_3a do 54 (91kB) word - załącznik 3a
zał_4 do 54 (27kB) excel - załącznik 4
zał_5 do 54 (21kB) word - załącznik 5
zał_10 do 54 (63kB) word - załącznik 10

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (2 listopada 2007, 12:01:10)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (2 listopada 2007, 12:15:39)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682